อัลบั้มภาพที่ 16840
นักเรียนชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)

Click Here !!