อัลบั้มภาพที่ 16898
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Robot Games North Thailand 2018 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 สถานที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ จังหวัดเชียงใหม่

Click Here !!