อัลบั้มภาพที่ 17140
ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

Click Here !!