อัลบั้มภาพที่ 17393
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด

Click Here !!