อัลบั้มภาพที่ 17674
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

Click Here !!