อัลบั้มภาพที่ 17850
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทคะแนนรวมกีฬาและกรีฑาสูงสุด การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

Click Here !!