อัลบั้มภาพที่ 18293
นักเรียนชั้น ป.1/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 7 และนักเรียนชั้น ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 8

Click Here !!