อัลบั้มภาพที่ 18678
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง EP6

Click Here !!