อัลบั้มภาพที่ 18680
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/7

Click Here !!