อัลบั้มภาพที่ 7952
Mr.Bill Williams ผู้อำนวยการโครงการ Asian Studies Outreach Program at the University of Vermont , Vermont The United States of America และเพื่อน

Click Here !!