Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันดนตรีเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (4 ธ.ค. 2562)
ผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (4 ธ.ค. 2562)
เเข่งขันวิ่งผลัด 4X100 รอบคัดเลือก ป.3เเละ ป.6 (4 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ปริศนาทายภาพ" ระดับชั้น ป.4-6 (4 ธ.ค. 2562)
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (4 ธ.ค. 2562)
แข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี 03/12/62 (4 ธ.ค. 2562)
เเข่งขันวิ่งผลัด 4X100 รอบคัดเลือก ป.2,ป.5 (3 ธ.ค. 2562)
คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (3 ธ.ค. 2562)
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (3 ธ.ค. 2562)
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 (3 ธ.ค. 2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ปริศนาคำทาย" ระดับชั้น ป.1-3 (2 ธ.ค. 2562)
แข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 (2 ธ.ค. 2562)
แข่งวิ่งผลัด 4X100 เมตร รอบคัดเลือก (2 ธ.ค. 2562)
งานลูกเสือ นำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก ร.6 (2 ธ.ค. 2562)
ชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (2 ธ.ค. 2562)
นักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13 (2 ธ.ค. 2562)
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30 พ.ย. 2562)
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (29 พ.ย. 2562)
ชมรม Dancing kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (29 พ.ย. 2562)
กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป. 6 เรื่อง 88th MCP TAKE OFF “Bound for Quality Education” (28 พ.ย. 2562)
กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป. 4 เรื่องThe Wishes (Fantasy Fables) (28 พ.ย. 2562)
คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้ (28 พ.ย. 2562)
บริจาคฝาอะลูมิเนียมและบริจาคเงิน ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (28 พ.ย. 2562)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 THE GOLDEN AGE OF EMPIRES (27 พ.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ระดับประเทศ (27 พ.ย. 2562)
การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (27 พ.ย. 2562)
ชมรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (26 พ.ย. 2562)
ชมรมภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (26 พ.ย. 2562)
บันทึก VDO การแสดงนักเรียน ครั้งที่ 2 (25 พ.ย. 2562)
แข่งขันกรีฑาสี (รอบคัดเลือก)วิ่ง 100 เมตร ป.1-ป.6 (25 พ.ย. 2562)
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.2 เรื่อง Wisdom of the Zodiac (25 พ.ย. 2562)
ชมรมภาษาญี่ปุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (25 พ.ย. 2562)
กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ป.3เรื่อง "The Celebrations" (25 พ.ย. 2562)
กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ป.1 (23 พ.ย. 2562)
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (22 พ.ย. 2562)
ชมรมฟุตซอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (22 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (22 พ.ย. 2562)
การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (21 พ.ย. 2562)
ชมรม MC.TV. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (21 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน (21 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (21 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.4/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ มูลนิธิบ้านสมานใจ (20 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (20 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ (20 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (19 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (19 พ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ (19 พ.ย. 2562)
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (18 พ.ย. 2562)
ตรวจสุขภาพประจำปี เเละตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน (18 พ.ย. 2562)
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (15 พ.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|