Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (29 ต.ค. 2550)
เปิดเทอม (29 ต.ค. 2550)
เทควันโด (29 ต.ค. 2550)
โบว์ลิ่งการกุศล (8 ต.ค. 2550)
มอบทุนโบว์ลิ่ง (2 ต.ค. 2550)
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน (1 ต.ค. 2550)
การพัฒนาทักษะการทำงานสู่บริการที่เป็นเลิศ (1 ต.ค. 2550)
การลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2550 (26 ก.ย. 2550)
นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2550 ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน (วัวลาย) (24 ก.ย. 2550)
เหรียญทองวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (24 ก.ย. 2550)
ตรวจนักเรียนพระราชทาน (24 ก.ย. 2550)
ปั้นดิน สืบศิลป์ ล้านนา (22 ก.ย. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬาและเดาะบอล (22 ก.ย. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (22 ก.ย. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแกงแค (22 ก.ย. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (22 ก.ย. 2550)
รับทุนการศึกษาพระราชทาน (20 ก.ย. 2550)
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว (19 ก.ย. 2550)
คุณธรรมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอพียง (18 ก.ย. 2550)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดตอบคำถามสารานุกรมไทย (18 ก.ย. 2550)
walk rally ไนท์ซาฟารี (15 ก.ย. 2550)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (15 ก.ย. 2550)
โตโยต้า-ลอนเทนนิสเยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2010 (14 ก.ย. 2550)
ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (13 ก.ย. 2550)
ชนะเลิศเขียนตามคำบอกการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของสมาคมโรงเรียนเอกชน (13 ก.ย. 2550)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (12 ก.ย. 2550)
“ เติมเต็มความรู้กับศาลาธนารักษ์ 1” (12 ก.ย. 2550)
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ น้องใหม่ 2 คน ปีการศึกษา 2550 ด.ช.ชัยพันธ์ เหล่าตระกูลไพร และด.ช.ธนวัฒน์ วรรณดี ชั้นป.4/5 (11 ก.ย. 2550)
สัมผัสชีวิต เด็กกำพร้าบ้านเวียงพิงค์ วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 (11 ก.ย. 2550)
ทอล์คโชว์การกุศล ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2550 ณ ศาลามารีย์ (11 ก.ย. 2550)
ทางงานอภิบาลได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ สถาบันแมคเคน บ้านใต้(ผู้ที่พิการจากเกิดอุบัติเหตุ) ในภาคเรียนที่ 1 (11 ก.ย. 2550)
ทางงานอภิบาลได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ สถาบันแมคเคน บ้านเหนือ(ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคเรื้อน) ในภาคเรียนที่ 1 (11 ก.ย. 2550)
สัมมนากลุ่มงานวิชาการ (11 ก.ย. 2550)
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 4 (11 ก.ย. 2550)
เรียนที่จะรักและรักที่จะเรียน (11 ก.ย. 2550)
กิจกรรมเวทีศักยภาพ (10 ก.ย. 2550)
ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ (10 ก.ย. 2550)
“มะ หมา 4 ขา ครับ” (10 ก.ย. 2550)
ศิลปะพื้นบ้านล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (10 ก.ย. 2550)
อบรมเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 (8 ก.ย. 2550)
อบรมโปรแกรม SWIS ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2550 (7 ก.ย. 2550)
เปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน (7 ก.ย. 2550)
วัยซน คนผจญภัย ตอน คาวบอยน้อยผจญภัย ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 (7 ก.ย. 2550)
ทางงานอภิบาลได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และปีที่ 6ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตกับนักเรียนโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในภาคเรียนที่ 1 (7 ก.ย. 2550)
คณะครูทอลิกและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7 กันยายน 2550 ณ วัดน้อยพระเมตตา (7 ก.ย. 2550)
ทางงานอภิบาลได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และปีที่ 6ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตกับนักเรียนโรงเรียน กาวิละอะนุกูล ในภาคเรียนที่ 1 (7 ก.ย. 2550)
จัดนิทรรศการการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (7 ก.ย. 2550)
เยี่ยมชมการเรียนการสอน English Program (6 ก.ย. 2550)
จัดกิจกรรม มงฟอร์ตร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก (31 ส.ค. 2550)
การติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างการวิจัยของครูสนับสนุนการสอน ครั้งที่ 3 (30 ส.ค. 2550)
|<  << 124 125 126 127 128  >>   >|