Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 4 (11 ก.ย. 2550)
เรียนที่จะรักและรักที่จะเรียน (11 ก.ย. 2550)
กิจกรรมเวทีศักยภาพ (10 ก.ย. 2550)
ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ (10 ก.ย. 2550)
“มะ หมา 4 ขา ครับ” (10 ก.ย. 2550)
ศิลปะพื้นบ้านล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (10 ก.ย. 2550)
อบรมเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 (8 ก.ย. 2550)
อบรมโปรแกรม SWIS ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2550 (7 ก.ย. 2550)
เปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน (7 ก.ย. 2550)
วัยซน คนผจญภัย ตอน คาวบอยน้อยผจญภัย ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 (7 ก.ย. 2550)
ทางงานอภิบาลได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และปีที่ 6ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตกับนักเรียนโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในภาคเรียนที่ 1 (7 ก.ย. 2550)
คณะครูทอลิกและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7 กันยายน 2550 ณ วัดน้อยพระเมตตา (7 ก.ย. 2550)
ทางงานอภิบาลได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และปีที่ 6ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตกับนักเรียนโรงเรียน กาวิละอะนุกูล ในภาคเรียนที่ 1 (7 ก.ย. 2550)
จัดนิทรรศการการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (7 ก.ย. 2550)
เยี่ยมชมการเรียนการสอน English Program (6 ก.ย. 2550)
จัดกิจกรรม มงฟอร์ตร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก (31 ส.ค. 2550)
การติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างการวิจัยของครูสนับสนุนการสอน ครั้งที่ 3 (30 ส.ค. 2550)
ร่วมแสดงโชว์ในรายการ เกมพันหน้าเอื้ออาทร (30 ส.ค. 2550)
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ (30 ส.ค. 2550)
The deep knowledge of speaking English and Chinese Day Camp 2007 (30 ส.ค. 2550)
ผจญภัยในฝูงบิน (30 ส.ค. 2550)
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน (30 ส.ค. 2550)
ร่วมเป็นกำลังใจ และแสดงความยินดีกับคุณครูศรีวิมล วงศ์ชมภู ครูผู้สอนหลักสูตร English Programได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนครูไทยเดินทางไป Vermont,USA (21 ส.ค. 2550)
กิจกรรมทัศนศึกษา“ตอน ย้อนรอยพืชสวนโลก” (21 ส.ค. 2550)
บูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Northern Sausage with herbs (21 ส.ค. 2550)
บูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พืชสมุนไพรใกล้ตัว ผักริมรั้วทำคั่วแค (21 ส.ค. 2550)
บูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Amazing Eggs (21 ส.ค. 2550)
กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “พืชผักสวนครัว” (21 ส.ค. 2550)
แชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (21 ส.ค. 2550)
ร่วมงานรวมพลังพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ (16 ส.ค. 2550)
กิจกรรมทัศนศึกษา“ตอน ศึกษาประวัติศาสตร์ แวะกาดกินนม” (16 ส.ค. 2550)
ทัศนศึกษา “ย้อนรอยเมืองโบราณ ณ เวียงกุมกาม” (16 ส.ค. 2550)
แชมป์ภาคเหนือรางวัลเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุดการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียง (16 ส.ค. 2550)
กิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ (15 ส.ค. 2550)
ประมวลภาพหลังน้ำท่วม (0 543)
|<  << 127 128 129 130