Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 70  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน 24 เม.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มิส  ประมวล    พวงสี  การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา ปีการศึกษา 2557 25  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 12 พ.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  เกศวดี    แก้วศรี  การอบรมเชิงปฎิบัติการ"ห้องเรียนทดลองวิทย์" 39  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 13 พ.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  ณัฏฐ์สิริ    สงศิลาวัต (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2559)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 32  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   มิส  กิติยา    อารักษ์ 19 พ.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดูแลระบบ“Rosetta (Super Admin)” 13  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 23 พ.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ  พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 29  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 30 พ.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู 3  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 6 มิ.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ  การแข่งขันฟุตซอลบุคลากรภายในโรงเรียน 2  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 4 ก.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มิส  กิติยา    อารักษ์  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 7 ก.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10  มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์  กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป.6 16  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 23 ส.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์  "อาเซียนหรรษา" การละเล่นประเทศไทย "รีรีข้าวสาร" 4  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน 23 ส.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์  แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 (ชมรมสังคมศึกษา ป.2-ป.3) 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 3 ก.ย. 2557 - ส่งไฟล์แล้ว
13  มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ   ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2557 -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 8 ก.ย. 2557 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)  พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต 64  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       20 ก.ค. 2558 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มิส  สุดใจ    ชนาภัทรกูลชา (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2559)  ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2558 22  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       26 ก.ย. 2558 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561)  การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2558 3  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       28 ก.ย. 2558 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561)  การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2558 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       28 ก.ย. 2558 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  ภราดา  ประจักษ์    นันศรีทอง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2558 44  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       15 ต.ค. 2558 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  นักเรียนชั้น ป.4/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิสมานใจ 74  มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู , มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ,       19 พ.ย. 2558 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 28  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 27  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 33  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 38  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 44  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 47  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 51  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (อัลบั้มที่ 1) 54  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS (23/12/58 อัลบั้ม 1) 21  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29  มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS (23/12/58 อัลบั้ม 1) 25  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ม.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30  มิส  ประมวล    พวงสี  ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (อัลบั้ม 1) 32  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       4 ก.พ. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า |<  <   1 2 3 4 5  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)