Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18755 : ถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครู เเละตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกันถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคล โดยทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 โดยให้นักเรียน รับชมสาระความรู้เรื่องวันวิสาขบูชา ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ทำใบงานความรู้เรื่องวันวิสาขบูชา และทำบุญพระประจำวันเกิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 142 ครั้ง (Login 32 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 110 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10
  1