Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18822 : เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ หน่วยเลือกตั้งของเเต่ละห้องเรียน โดยผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนได้ คือ นักเรียน คุณครู เเละมาสเตอร์ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 69 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - เลือกตั้งประธานนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 118 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 109 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4