Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18852 : กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพันธสัญญาของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายและ การปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 131 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
       - สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 34 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 32 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7