Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18855 : พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน

งานอภิบาลและศาสนกิจ ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับคณะครูคาทอลิกและนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน โดยร่วมกันโมทนาคุณพระเป็นเจ้าเพื่อขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งและฝากทุกสิ่งให้กับพระเป็นเจ้าตลอดเดือน ณ วัดน้อยพระเมตตา ในวันศุกร์ ที่ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 21 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 21 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16
  1