Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19284 : ตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอขอบคุณ แพทย์หญิงสุประวีณ์ รุ่งทิพยานนท์ เเละบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ในการสนับสนุนการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อน)ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-09.30 น. ณ ห้องประชุม1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันดูแลสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน                ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 49 ครั้ง (Login 23 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 26 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8
  1