Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19331 : รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Sumo Auto 1kg รุ่น Master

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ ป.4/8 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Sumo Auto 1kg รุ่น Master และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการ Line Tracing Programable รุ่น Master ในการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2019" ณ ศูนย์การค้า The hub รังสิต และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ "World Robot Games Championship 2019" ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน                ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 17 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 14 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8
  1