Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19354 : ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมให้การต้อนรับMr.Daryl Khong Cambridge Country Manager:Thailand and Singapore ในโอกาสเข้าแนะนำและวางแผนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Cambridge และ การยกระดับมาตรฐานสากลด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ตัวแทนฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสต้อนรับ Mr. Daryl Khong, Cambridge Manager มาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ Cambridge ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 22 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 19 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3
  1