Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19545 : กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ

งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา แข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของนักเรียน และส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนด้านดนตรี โดยผลการเเข่งขันมีดังนี้

ระดับชั้น ป.1-3
ชนะเลิศ 
เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3
รองชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กชายพชร ลือวิฑูรเวชกิจ ป.2/4 เลขที่ 9
รองชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กชายภูมิรวิชญ์ กรจิระเกษมศานต์ ป.2/5 เลขที่ 10

ระดับชั้น ป.4-6

ชนะเลิศ 
เด็กหญิง ปราษิยา รามโยธิน ป.6/1 เลขที่ 45
เด็กชายพชร วัชรเมฆลา ป.6/4 เลขที่ 26
เด็กหญิง พิชญาภรณ์ มุ้งทอง ป.6/1 เลขที่ 19
เด็กชายชิษณุชา อ่อนศรี ป.6/7 เลขที่ 10
เด็กชายณกรณ์ คู่เจริญถาวร ป.5/5 เลขที่ 44
เด็กชายฐิติกาญจน์ ตันประวัติ ป.6/9 เลขที่ 5
รองชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กชายกันต์ธีร์ วัฒนานันท์ ป.6/3 เลขที่ 29
รองชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กชายแผ่นดิน สุวรรณพาณิชย์ ป.6/7 เลขที่ 34

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 65 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 75 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 65 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4