Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19599 : แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 4

งานห้องสมุดฝ่ายวิชาการ จัดการแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 4 ขึ่นในวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) โดยจัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะแข่งขันพูดในหัวข้อที่กำหนดตามระดับชั้น เป็นเวลา 1 นาที โดยผลการเเข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง -เด็กหญิงภัควลัญชญ์ การิยา ป. 4/2 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน -เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค ป. 4/3 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง มีคะแนนเท่ากัน 2 คน -เด็กชายกรรัช จิรกิตยางกูร ป. 4/4 -เด็กหญิงพราว เรืองศิลป์สุวิทย์ ป. 4/9 การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 เป็นอีก 1 กิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 4
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 41 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 38 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2