Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19602 : การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลดังนี้

- ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่  รุ่นอายุ 14 ปี

1. เด็กหญิงอทิตญา คำชัยวงค์ ชั้น ป.5/8

2. เด็กหญิงธนิสา วันหวัง ชั้น ป.6/4

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิงอทิตญา คำชัยวงค์ ชั้น ป.5/8

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุ 14 ปี  เด็กหญิงธนิสา วันหวัง ชั้น ป.6/4

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 92 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 75 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11
  1