Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5647 : ค่ายนันทนาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายนันทนาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของโรงเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านร่างกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 91 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 613 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 612 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5