Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6663 : ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายประจำปีการศึกษา 2554ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกรีฑาและได้มีโอกาสจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม จากกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและในพิธีปิดได้รับเกียรติจากภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติปิดพิธี  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 314 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:                      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กรีฑาสี
       - การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 972 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 972 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13 คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ประธานเปิดกรีฑาสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2554

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16