Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6681 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสศุกร์ต้นเดือนกันยายน ณ วัดน้อยพระเมตตา วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554

งานอภิบาลและศาสนกิจ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม ร่วมกับคณะครูนักเรียนและบุคลากรที่เป็นคาทอลิก ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสศุกร์ต้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูนักเรียนและบุคลากรคาทอลิกในโรงเรียน ร่วมพิธีมิสซาและเตรียมจิตใจในเดือนสิงหาคม โดยได้รับเกียรติจากภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีดังกล่าว  ณ วัดน้อยพระเมตตา วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มิสซาต้นเดือน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 492 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 491 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14
  1