Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7105 : ภาพการเเสดง เเละบรรยากาศ งานเปิดโลก MC Variety Education 2011

นายสุรชัย  จงรักษ์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน MC Variety Education 2011  ณ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม โดยารจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา  เเละฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ  ตลอดจนหารายได้สนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพของโรง ซึ่งงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 –22 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 – 22.00 น.  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 108 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมเปิดโลก MC Variety Education 2011 ฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 720 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 713 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6