Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7375 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมงานศพพร้อมวางพวงหรีด คุณพ่อบุญธรรม คำลือ บิดาของ คุณครูพัชรี คำลือ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


 คุณพ่อบุญธรรม คำลือ บิดาของ คุณครูพัชรี  คำลือ อายุ 68 ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด  ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 และได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดคำซาว  ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  และจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านวัดคำซาว ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จะเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ในวันอาทิตย์ที่17 มิถุนายน 2555 เวลา 19.30 น.  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - รองผู้อำนวยการและคณะผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนร่วมงานศพพร้อมวางพวงหรีด คุณพ่อบุญธรรม คำลือ บิดาของ คุณครูพัชรี คำลือ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 579 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 578 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1