Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7825 : นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติืเป็นประธานพิธีเปิด การเเข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555

 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติืเป็นประธาน พิธีเปิดการเเข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 เเละได้รับเกียรติจาก อดีตนายกรัฐมนตรี คุณสมชาย วงสวัสดิ์ มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะในการเเข่งขัน ซึ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ สมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริมการออกกำลังกายด้านกีฬากอล์ฟ สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดยการเเข่งขันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 215 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลสัมพันธ์ 2555
       - งานกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 564 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 562 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11