Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7952 : Mr.Bill Williams ผู้อำนวยการโครงการ Asian Studies Outreach Program at the University of Vermont , Vermont The United States of America และเพื่อน

 Mr.Bill Williams ผู้อำนวยการโครงการ Asian Studies Outreach Program at the University of Vermont , Vermont The United States of America และเพื่อนร่วมกันบริจาคข้าวสารเป็นจำนวน 1 ตัน (1,000 Kg.) ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน ผ่านโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน ประสานชุมชน เเละปลูกฝังความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ไทย-อเมริกาอีกด้วย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 351 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 351 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11
  1