Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8396 : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ได้รับเกียรติจาก ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป.3 จำนวน 21 คน โดยนักเรียนช่วยงานห้องสมุดนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดปีการศึกษา 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - 6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากร
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 571 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 570 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 รูปที่ 1

รูปที่ 2 รูปที่ 2

รูปที่ 3 รูปที่ 3

รูปที่ 4 รูปที่ 4

รูปที่ 5 รูปที่ 5

รูปที่ 6 รูปที่ 6

รูปที่ 7 รูปที่ 7

รูปที่ 8 รูปที่ 8

รูปที่ 9 รูปที่ 9

รูปที่ 10 รูปที่ 10

รูปที่ 11 รูปที่ 11

รูปที่ 12 รูปที่ 12

รูปที่ 13 รูปที่ 13

รูปที่ 14 รูปที่ 14

รูปที่ 15 รูปที่ 15

รูปที่ 16 รูปที่ 16

รูปที่ 17 รูปที่ 17

รูปที่ 18 รูปที่ 18

รูปที่ 19 รูปที่ 19

รูปที่ 20 รูปที่ 20
  1 2