Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8570 : ท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เเละคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ ทวี วาฤทธิ์

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เเละคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ ทวี วาฤทธิ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ วัดเมืองกาย 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - คณะผู้่ร่วมบริหาร ร่วมพิธีศพครูอาวุโส มาสเตอร์ทวี วาฤทธิ์
       - เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ ทวี วาฤทธิ์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 555 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 549 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10
  1