Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18817 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ Saint Gabriel Hall วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พลังสติปัญญาจากพระเจ้า สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตลอดปีการศึกษานี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 41 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 140 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 133 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

รูปที่ 27

รูปที่ 28

รูปที่ 29

รูปที่ 30

รูปที่ 31

รูปที่ 32

รูปที่ 33

รูปที่ 34

รูปที่ 35

รูปที่ 36

รูปที่ 37

รูปที่ 38

รูปที่ 39

รูปที่ 40
  1 2 3