Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19333 : ตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต ตั้งแต่เวลา 06.30 - 12.00 น.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 25 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 89 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 73 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25
  1 2