Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19359 : ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับกิจกรรมเกม เรียนเทคนิคการคิดผ่านสื่อวีดิโอ และทดสอบการคิดคณิตศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้มีความสนุกสนานกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 31 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
       - บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 67 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 63 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

รูปที่ 27

รูปที่ 28

รูปที่ 29

รูปที่ 30

รูปที่ 31
  1 2