Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19623 : โรงเรียนเหยียนเต้าเจประเทศจีน ที่เดินทางมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม

ภราดาพลากร เพียรพันธ์ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคุณครู เเละนักเรียนโรงเรียนเหยียนเต้าเจสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ในวันที่ 10 - 13  กันยายน 2562 โดยในครั้งนี้นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ได้เดินทางมา จำนวน 5 คน เป็นเวลา 4 วัน เเละจะเดินทางกลับในวันที่ 13 กันยายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 56 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 45 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

รูปที่ 27

รูปที่ 28

รูปที่ 29

รูปที่ 30

รูปที่ 31

รูปที่ 32

รูปที่ 33

รูปที่ 34

รูปที่ 35

รูปที่ 36

รูปที่ 37

รูปที่ 38

รูปที่ 39

รูปที่ 40
  1 2 3