Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18817 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ Saint Gabriel Hall วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พลังสติปัญญาจากพระเจ้า สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตลอดปีการศึกษานี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 41 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 140 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 133 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
  1 2 3