Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19312 : นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้

งานอภิบาล นำนักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 95 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 54 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 50 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41

รูปที่ 42

รูปที่ 43

รูปที่ 44

รูปที่ 45

รูปที่ 46

รูปที่ 47

รูปที่ 48

รูปที่ 49

รูปที่ 50

รูปที่ 51

รูปที่ 52

รูปที่ 53

รูปที่ 54

รูปที่ 55

รูปที่ 56

รูปที่ 57

รูปที่ 58

รูปที่ 59

รูปที่ 60
  1 2 3 4 5