Today 's Events

สิงหาคม 2562
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<   >>

Today 's Events
26
สิงหาคม
2562


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน

08.30 - 16.00 (โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษาบ้านเด็กดี,โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา,โรงเร)

สรุปประเมินกิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- โครงการ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - สรุป กฎหมายอีเพย์เมนต์ คืออะไร ใช้กับใครบ้าง  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี  มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ 14:06:12
 - อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหอดเลือดสมอง  งานโภชนาการ  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 13:54:52
 - นิ่วในถุงน้ำดี พบในหญิงมากกว่าชาย 1-2 เท่า  งานโภชนาการ  มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ 13:23:22
 - เฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  งานพยาบาล  มิส  อารุณี    ลากตา 12:49:45
 - เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based learning)  งานหลักสูตร  มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข 12:48:21
 - ข่าวการศึกษา : "สุวิทย์" ตั้งเป้า 3 - 6 เดือน ปั้นมหา  งานห้องสมุด  มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์ 10:51:59
 - วิธีสอนคณิตศาสตร์แบบใช้ของจริง-เห็นภาพ-สัญลักษณ์  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์ 10:49:07
 - 5 เคล็ดลับ พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่บ้าน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่ 10:37:52
 - หลักการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) ในภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ 09:46:02
 - อาการไข้หวัดใหญ่ 2019 Influenza วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง 08:26:37
 - Oh Dear!! มาดู 100 คำอุทานในภาษาอังกฤษ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?!!  งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 07:18:51