Today 's Events

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<<   >>

July
2019


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

07.30 - 11.00 (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการค่าย

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

อ.

2 ก.ค.

พ.

3 ก.ค.

นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านอากาเป้,บ้านสมานใจ)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2

09.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

ศ.

5 ก.ค.

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม

08.15 - 09.10 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

พฤ.

11 ก.ค.

ศ.

12 ก.ค.

กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 ก.ค. 2562

13.00 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4

13.00 - 15.45 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

อ.

16 ก.ค.

โรงเรียนหยุด วันอาสาฬหบูชา

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

พ.

17 ก.ค.

ส.

20 ก.ค.

ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562

16.00 - 18.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

15.00 - 17.00 (อาคารโสมสวลี วิทยาลัยดุริยศิลป์พายัพ (เขตแก้วนวรัฐ))

อา.

28 ก.ค.

พ.

31 ก.ค.

กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 1)

07.20 - 07.50 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านอากาเป้,บ้านกิ่งแก้ว,บ้านสมานใจ)

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.1 และ ป. 2

11.30 - 12.10 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2

12.00 - 13.00 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.4

12.30 - 13.10 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย Inspire your passion

17.00 - 18.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1))

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562

08.30 - 09.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

14.05 - 15.45 (สนามแบดมินตัน สนามไดร์ฟกอล์ฟ และสนามบาสเกตบอล)

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

13.00 - 15.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ม.ไกรวุฒิเข้าร่วมพิจารณาการนำเสนอโครงการ DQ จากบริษัท AIS

13.30 - 15.30 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ MAC))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ส.

6 ก.ค.

การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ

08.30 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

อา.

7 ก.ค.

การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ (นักการและพนักงาน)

08.30 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

09.00 - 16.00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมครูอนามัย

08.30 - 16.00 (โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว)

ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

09.00 - 16.00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน

09.00 - 12.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป

13.30 - 16.00 (อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(สำนักงาน งานอาคารสถานที่))

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3

08.30 - 09.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562

14.00 - 15.00 (ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

08.30 - 15.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

สรุปประเมินโครงการค่าย Inspire Your Passion

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562

13.00 - 14.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน

13.30 - 16.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน))

ส.

13 ก.ค.

การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ

08.30 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ

09.30 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1

14.00 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมพนักงานโรงอาหาร

14.00 - 15.00 (อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว))

ส.

20 ก.ค.

ประชุมวางแผนการพัฒนาวงสตริงคอมโบโรงเรียน

13.30 - 14.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

จ.

22 ก.ค.

รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน))

ประชุมครูระดับชั้น ป.5

08.30 - 09.00 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3))

อ.

23 ก.ค.

รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน))

ประชุมครูระดับชั้น ป.4

08.30 - 09.00 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3))

ประชุมครูระดับชั้น ป.6

08.30 - 09.00 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3))

ประชุมพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

16.30 - 17.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

พ.

24 ก.ค.

รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน))

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

09.00 - 09.30 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2))

การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน

11.00 - 12.00 (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)

ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2562

13.30 - 15.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562

08.30 - 14.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน

08.30 - 10.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

14.05 - 15.45 (อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องกีต้าร์ อาคารอัสสัมชัญ)