Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2563
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

กันยายน
2562


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ชั้น ป.1-ป.3

07.20 - 07.45 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด

11.20 - 13.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (มูลนิธิดอกไม้ปา,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด

11.20 - 13.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านอากาเป้,บ้านสมานใจ)

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 3

11.20 - 12.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด

11.20 - 13.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 6

12.20 - 13.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 2

11.20 - 12.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด

11.20 - 13.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 5

12.20 - 13.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.00 - 12.00 (มูลนิธิดอกไม้ป่า,บ้านเวียงพิงค์,บ้านกิ่งแก้ว)

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน

08.15 - 09.20 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 1

11.20 - 12.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด

11.20 - 13.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 4

12.20 - 13.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4

12.15 - 13.10 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 11.30 (มูลนิธิดอกไม้ป่า,บ้านเวียงพิงค์,บ้านกิ่งแก้ว)

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Audition

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

พฤ.

12 ก.ย.

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Semi-Final

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Final

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

นักเรียนวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ

08.30 - 12.00 (ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

นักเรียนรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

08.30 - 12.00 (หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ

08.30 - 12.00 (ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

จ.

16 ก.ย.

ศิลปะสร้างสรรค์

07.15 - 07.40 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบ Audition

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบ Semi-Final

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ศิลปะสร้างสรรค์

07.10 - 07.40 (ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์))

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบFinal

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2562

13.30 - 15.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน))

ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562

16.00 - 18.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ส.

28 ก.ย.

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2562

09.00 - 12.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป

09.00 - 12.00 (อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(สำนักงาน งานอาคารสถานที่))

การอบรมเพื่อนำเสนอตารางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

16.00 - 17.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2562

08.30 - 09.30 (อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนศิลปะ ป.1-2))

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

14.05 - 15.45 (ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน วัดน้อยพระเมตตา และห้องงานประชาสัมพันธ์)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4

09.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร), อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน

13.30 - 16.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว))

การอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2562

08.00 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562

08.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ))

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5

08.30 - 09.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562

08.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ))

ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ

13.00 - 17.00 (ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562

08.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ))

งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรพบพนักงานตรวจความปลอดภัย

09.30 - 11.00 (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด)

ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่

12.30 - 12.50 (ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562

10.30 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน(ชุดช็อป ชุดซาฟารี)ประจำปีการศึกษา 2562

11.30 - 13.00 (อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป))

ม.ไกรวุฒิติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เรื่องการจัดกิจกรรม MCP October Course

13.00 - 15.45 (โรงแรมดาราเทวี, โรงแรมแชงกรีล่า, โรงแรมปิงนครา)

การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน

14.00 - 14.30 (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2

13.30 - 15.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China

14.00 - 16.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7

16.30 - 17.30 (อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว))

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2562

09.00 - 12.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3))

ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่

12.20 - 12.50 (ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

13.30 - 14.00 (อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562

13.00 - 15.00 (ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2562

07.50 - 08.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

13.30 - 15.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

อา.

22 ก.ย.

กิจกรรม Road Show

08.30 - 12.00 (โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 16.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.2 และป.4

14.45 - 16.20 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 16.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

การประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562

08.30 - 12.00 (ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท)

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562

08.30 - 12.00 (โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท)

การยกเลิกวีซ่าครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน

13.00 - 16.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

13.30 - 15.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.1 และป.3

14.45 - 16.20 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

15.00 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ประชุมกลุ่มครู IE

15.30 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 16.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน 2562

08.30 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

09.00 - 12.00 (โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่)

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.6

14.45 - 16.20 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

ประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ MCP October Course

15.40 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 16.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.5

14.45 - 16.20 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 16.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/2))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))