Today 's Events

กันยายน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
<<   >>

September
2019


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

จ.

2 ก.ย.

อ.

3 ก.ย.

พ.

4 ก.ย.

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 3

11.20 - 12.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 6

12.20 - 13.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

พฤ.

5 ก.ย.

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 2

11.20 - 12.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 5

12.20 - 13.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

ศ.

6 ก.ย.

แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 1

11.20 - 12.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 4

12.20 - 13.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

จ.

9 ก.ย.

อ.

10 ก.ย.

พ.

11 ก.ย.

พฤ.

12 ก.ย.

จ.

16 ก.ย.

ศิลปะสร้างสรรค์

07.15 - 07.40 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

อ.

17 ก.ย.

พฤ.

19 ก.ย.

ศิลปะสร้างสรรค์

07.10 - 07.40 (ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์))

อา.

22 ก.ย.

เยาวชนดีเด่น รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศบาลนครเชียงใหม่

16.30 - 18.00 (เวทีลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

14.05 - 15.45 (ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน วัดน้อยพระเมตตา และห้องงานประชาสัมพันธ์)

ส.

7 ก.ย.

การอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2562

08.00 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่))

อา.

8 ก.ย.


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562
       การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (EP)
       อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5)
       พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
       ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
       งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ
       ขั้นตอน : 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) + แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด โครงการ : - หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ : มิส วาลียา อินทร์แก้ว ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส ชนัฐฉัตร สุขเกษม กำหนดการ นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4
       การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
       นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
       นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
       นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
       งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน
       การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5)

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์