Today 's Events

ตุลาคม 2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<   >>

October
2019


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อ.

1 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ตลอดวัน (สำรวจสถานที่)

พ.

2 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ตลอดวัน (สำรวจสถานที่)

พฤ.

3 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ตลอดวัน (สำรวจสถานที่)

ศ.

4 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ตลอดวัน (สำรวจสถานที่)

โรงเรียนหยุด วันปิยมหาราช

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

08.00 - 10.00 (ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ส.

26 ต.ค.

อา.

27 ต.ค.

จ.

28 ต.ค.

อ.

29 ต.ค.

พ.

30 ต.ค.

พฤ.

31 ต.ค.

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

จ.

7 ต.ค.

พ.

9 ต.ค.

ศ.

11 ต.ค.

จ.

14 ต.ค.

พฤ.

31 ต.ค.


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน
  - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบ TEDET 19/09/2562   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ<

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       รางวัลเหรียญเงินแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - ฝึกหายใจ คลายเครียด  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์  มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้ 08:08:23