Today 's Events

เมษายน 2563
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

ตุลาคม
2562


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อ.

1 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

- (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

พ.

2 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ตลอดวัน (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

พฤ.

3 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ตลอดวัน (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

ศ.

4 ต.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ตลอดวัน (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

จ.

7 ต.ค.

จัดกิจกรรม MCP October Course

08.30 - 15.30 (Montfort College Primary Section)

จัดกิจกรรม MCP October Course

08.30 - 15.30 (Montfort College Primary Section)

จัดกิจกรรม MCP October Course

08.30 - 15.30 (Montfort College Primary Section)

จัดกิจกรรม MCP October Course

08.30 - 15.30 (Montfort College Primary Section)

จัดกิจกรรม MCP October Course

08.30 - 15.30 (Montfort College Primary Section)

โรงเรียนหยุด วันปิยมหาราช

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

ส.

26 ต.ค.

อา.

27 ต.ค.

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 8 สถาบัน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ตลอดวัน (สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

พ.

30 ต.ค.

นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 10.40 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านอากาเป้,บ้านสมานใจ)

พฤ.

31 ต.ค.

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

การขอและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน

14.00 - 16.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ

09.00 - 12.30 (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จ.

7 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

อ.

8 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

09.00 - 12.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

พ.

9 ต.ค.

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

พฤ.

10 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ศ.

11 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จ.

14 ต.ค.

อ.

15 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

09.00 - 12.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

พ.

16 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

พฤ.

17 ต.ค.

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ศ.

18 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.30 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงการเป็นครูกลุ่ม Champion

07.50 - 08.20 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2562

07.50 - 08.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

09.00 - 11.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

สวดรูปประคำเดือนแม่พระ

19.30 - 20.30 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 8

16.30 - 17.30 (อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว))

ส.

26 ต.ค.

การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

08.30 - 20.00 (เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)

การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

08.30 - 15.00 (เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

สรุปประเมินการจัดกิจกรรม MCP October Course

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

อ.

29 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19

09.30 - 11.00 (พุทธสถานเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2562

09.00 - 12.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสอนพลศึกษา

09.00 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562

13.00 - 15.00 (ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต)

พฤ.

31 ต.ค.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

13.30 - 15.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง