Today 's Events

มกราคม 2563
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<   >>

January
2020


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พ.

1 ม.ค.

โรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

ศ.

10 ม.ค.

ส.

11 ม.ค.

พฤ.

16 ม.ค.

โรงเรียนหยุดวันครู

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมงานวันครู 63

08.00 - 12.00 (หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ )

ศ.

17 ม.ค.

เปิดเรียน หลังหยุดวันครู

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

ศ.

24 ม.ค.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)

ตลอดวัน (ค่ายลูกเสือม่อนคำออน)

ส.

25 ม.ค.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)

ตลอดวัน (ค่ายลูกเสือม่อนคำออน)

อา.

26 ม.ค.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)

ตลอดวัน (ค่ายลูกเสือม่อนคำออน)

จ.

27 ม.ค.

พ.

29 ม.ค.

พฤ.

30 ม.ค.

ศ.

31 ม.ค.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)

ตลอดวัน (ค่ายลูกเสือม่อนคำออน)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

14.05 - 15.45 (ห้อง ป.3/2 ห้อง ป.1/5 อาคารมงฟอร์ต และลานกิจกรรมหลังอาคารพิพิธภัณฑ์)

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

14.05 - 15.45 (ห้องศิลปะ ป.1-ป.2 ป.1/4 และห้องเสริมทักษะ 2 อาคารมงฟอร์ต)

พฤ.

23 ม.ค.

พฤ.

30 ม.ค.

ศ.

31 ม.ค.


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง