จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน:birthday: :cake: :heart: :cake: :cake: :birthday: :like: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :heart_eyes: :like: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :birthday: :blush: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :bowtie: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions
:birthday: :grin: :cake: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :cake: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :blush: :kiss: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions