จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :metal: :birthday: :heart_eyes: :like: :birthday: :blush: :birthday: :heart: :birthday: :cake: :heart_eyes: :bowtie: :heart: :heart_eyes: :confetti_ball: :blush: :kiss: :bowtie: :birthday: :kiss: :cake: :metal: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes:

อวยพรด้วย Emotions:cake: :cake: :birthday: :birthday: :metal: :cake: :birthday: :like: :birthday: :heart: :heart: :birthday: :confetti_ball: :heart_eyes: :kiss: :heart_eyes: :cake: :birthday: :heart_eyes: :bowtie: :metal: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions