จำนวนทั้งหมด 1 ท่าน:cake: :blush: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions