จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :cake: :birthday: :birthday: :heart: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :heart_eyes: :confetti_ball: :birthday: :heart: :like: :cake: :grin: :birthday: :heart: :confetti_ball: :metal: :birthday: :heart: :heart: :cake: :cake: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions
:birthday: :cake: :cake: :blush: :birthday: :cake: :birthday: :cake: :birthday: :heart: :confetti_ball: :birthday: :cake: :cake: :heart:

อวยพรด้วย Emotions