วัน / เดือน / ปี รายการอาหาร ของหวาน
สัปดาห์ที่ 1
วัน อังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน ศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน เสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 2
วัน อาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน เสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 3
วัน อาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
 • ข้าวมันไก่+น้ำซุป
 • -
วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564
 • แกงฮังเล+ข้าวเหนียว
 • -
วัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564
 • สุกี้หมูแห้ง
 • -
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
 • ไข่+หมูพะโล้
 • -
วัน ศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564
 • ข้าวเหนียว+น่องไก่ทอด+น้ำพริกหนุ่ม
 • -
วัน เสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 4
วัน อาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน ศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน เสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 5
วัน อาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
*** หมายเหตุ รายการอาหารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม